Regulamin

Wypożyczanie kajaków 'tomi’,
Wólka Rokicka 11, 21-100 Lubartów

I. Postanowienia ogólne

 1. Sprzęt turystyczny wypożyczany jest do okresowego użytkowania odpłatnie, w/g stawek objętych obowiązującym cennikiem wyłącznie osobom pełnoletnim. Osoby do 18 lat mogą wziąć udział w spływie wyłącznie pod opieką opiekuna. Osobom pod wpływem alkoholu sprzęt nie zostanie wypożyczony.
 2. Wypożyczenie kajaków następuje, po podpisaniu przez użytkownika zobowiązania stwierdzającego:
  • zapoznanie się z Regulaminem wypożyczalni kajaków 'tomi’ w Wólce
   Rokickiej 11;
  • przyjęcie materialnej odpowiedzialności za wypożyczony sprzęt w razie jego zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia, bądź nie zdania w zadeklarowanym terminie;
  • wypożyczający nie może przekazywać wypożyczonego sprzętu do używania innej osobie, sam ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt;
  • uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do pokrycia związanych ze szkodą kosztów.
 3. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie. Stan jego zdrowia umożliwia udział w spływie, wypożyczajacy stosuje się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej, w szczególności:
  • zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie;
  • zakaz palenia podczas spływu, (dotyczy czasu przebywania w kajaku);
  • obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych, bądź kapoków przez osoby nieumiejące lub słabo pływające;
  • nie stwarzania sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania spływu itd.
 4. Przed spływem z góry pobieramy opłaty za wypożyczenie kajaków i transport za wszystkie dni. Opłata może zostać pobrana bezpośrednio przed spływem, dotyczy spływów jednodniowych. Przy spływach dłuższych niż jeden dzień, pobrana jest zaliczka w wysokości 50 zł/osoba. Forma wpłaty do uzgodnienia. Zaliczka jest potwierdzeniem swojej obecności na spływie, powinna zostać wpłacona wcześniej niż 2 tygodnie przed spływem. Pozostałą część należy uregulować nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia spływu, lub gotówką, w dniu rozpoczęcia spływu. Takie same zasady dotyczą spływów zorganizowanych.
  W przypadku nie poinformowania naszej firmy o rezygnacji z zamówienia, zaliczka zwrócona będzie w następujących kwotach:

  • 2 tygodnie przed realizacją -100%
  • 1 tydzień przed realizacja -50%
  • 3 dni przed realizacją -0%

II. Wypożyczanie sprzętu.

  1. Kajaki posiadają odpowiednia ilość kamizelek asekuracyjnych (lub ratunkowych) oraz wioseł. Kajaki 'vista’ oraz 'kiwi’ 2 kamizelki i 2 wiosła, 'carolina’ 1 kamizelka i 1 wiosło. W przypadku spływu z dziećmi, kajaki 2 osobowe posiadają dodatkowo kamizelke ratunkową oraz dodatkowe siedzenie dla dziecka.
  2. Kajaki może wypożyczać osoba pełnoletnia, po okazaniu dokumentu tożsamości, (dowód osobisty lub prawo jazdy).
  3. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu, (patrz p.1.2)
  4. Osoby uczestniczące w spływie powinny używać kamizelki asekuracyjne, a w szczególności osoby nie umiejące pływać. Podczas składania zamówienia lub przed rozpoczęciem spływu, osoby nie umiejące pływać powinny poinformować o tym naszą firmę. Zaopatrzymy uczestników w kamizelki ratunkowe.
  5. Osoby które nie ukończyły 18 lat muszą płynąć w kajaku pod opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za bezpieczeństwo osoby nieletniej.
  6. Podczas korzystania z naszego sprzętu zabrania się:
   • stania lub kucania w kajaku;
   • skakania z kajaka do wody;
   • siadania na dziobie, burcie, rufie;
   • palenia papierosów podczas spływu kajakiem;
  7. Obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci podczas organizowania spływu w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu. Prośba do uczestników – POZOSTAW ŚMIECI W KAJAKU, O WIELE LEPIJ NIŻ NA DNIE RZEKI.
  8. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający powinna stosować sie do zaleceń właściciela wypożyczalni lub osoby przez niego uprawnionej oraz regulaminu wypożyczalni.

III. Zapewniamy.

 1. Transport osób i sprzętu do wybranego miejsca wodowania.
 2. Odbiór sprzętu oraz osób po zakończonym spływie.
 3. Bezpłatny parking na czas spływu.
 4. Uczestnikom spływu korzystajacych z naszych usług zapewniamy bezpłatne korzystanie z miejsca przeznaczonego do rozbicia namiotów znajdującego się w Wólce Rokickiej, tuż nad brzegiem rzeki.